Guestbook
Home | O mě | Pomoc | Kontakt 
Nadmenu:
Jazyk
Guestbook

Menu:

Home
O mě
Pomoc
Kontakt

Submenu:

O mě...

Úvodem bych chtěl říci, že největší objevy jsem učinil já. (Cimrman: Posel z Liptákova)
Home » About
ZpětDomůDalší
       
Tak to jsem já

Narodil jsem se jako docela malé dítě. Když se tak stalo, byl jsem z toho tak překvapený, že jsem téměř rok neřekl ani slovo...
Dobrá, tak jinak;-)
Narodil jsem se 13.12.1972 v Praze. Po základní škole jsem se měl vyučit v třiapůlletém oboru elektromechanik měřící a regulační techniky, ale opakoval jsem každý ročník. V polovině druhého druhého ročníku mě vyhodili, takže moje studium trvalo opravdu tři a půl roku. Pak jsem od svých čerstvých osmnácti pracoval půl roku ve fakultní nemocnici Pod Petřínem. V roce 1991 jsem nastoupil na dvouletou teologii s maturitou v Brně na Veveří. Maturitu jsem skládal nejen na podzim, ale jeden předmět ještě na jaře. To bylo již v době, kdy jsem pokračoval ve studiu v Litoměřickém konviktu. Krátce po složení maturity se se mnou rozloučili i tam, protože jsem byl přijat P. Pilíkem s podmínkou, že maturitu udělám na podzim. Po třech letech doma, kdy jsem pomáhal bratrovi ve firmě Katolická kniha jsem vstoupil do kláštera Premonstrátů v Želivě. Věčné sliby mi nebyly dovoleny, proto po pěti letech jsem byl vrácen zpět do světa a nyní bydlím v Ratibořských Horách u Tábora.
Co tedy hledám a s čím bych potřeboval pomoci:

TEOLOGIE:
Hlavní obor. Ovšem teologie je pro mne víc než věda, spíše způsob myšlení. Poznávání s velkým 'P'.

PEDAGOGIKA:
Můj první obor. Nejprve poděkování paní ředitelce PhDr.Felnerové z vyšší odorné školy sv.Jana pod skalou, která mne vedla na začátku, zvláště zapůjčením knihy Susan Kovalikové 'Integorovaná tématická výuka', která zaměřila můj zájem na vzdělávání 'mozkově kompatibilní' a dovedla tak přes psychologii a biologické determinace psychiky k medicíně.

Z pedagogiky bych měl radost, kdyby měl někdo síly a schopnosti zampovat mé vědomosti a pomohl mi vyplnit mezery. Ehm... Jsem taková malá pedagogicko-psychologická záhada. Naučím se cokoli, ale ke zkouškám mě nikdo nedostane:)) Osnovami jsem se snažil držet 'filozofie pedagogiky' na filozofické fakultě a zde opět děkuji za několik anonymních konzultací a trpělivost se mnou při účasti na přednáškách;-)
Také hledám práci (praxi) - vyučování. Nevím, nakolik je to možné, když nemám na to školu, ale keď nevieš, tak se opítaj;-) Myslím, že ideální by bylo ve spolupráci škol vyvíjet a hledat nový systém vzdělávání o kterém zde chci psát a na jedné ze škol mít své 'operační centrum':)
Moje poslání je vlastně spíše 'učit učit učitele'. Díky tomu, že v medicíně jsem se věnoval především CNS, v ekonomii, sociologii i psychologii se stále vracel k teorii učení, mám mnoho poznatků z různých oborů, bohužel vyjádřit je písmenky...je problém;-) Naproti tomu mě velice láká interaktivní možnost sdílet své myšlenky a dostávat feedback. Nabídka se tedy týká učitelů všech stupňů škol a studentů pedagogiky.

Literatura (výběr co si pamatuji nebo mám v poznámkách, že jsem četl:-): Blížkovský: Systémová pedagogika, Kovaliková: Integrovaná tématická výuka, Yves Bertrand: Soudobé teeorie vzdělávání, Singule: Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti; Čáp, Mareš: Psychologie pro učitele; Průcha: alternativní školy; Brezinka: Základy filozofie výchovy; Kasíková, Vališová: Pedagogické otázky současnosti; Rýdl: Reformné praxe v současných školských systémech; Spilková: Čemu učit ve škole; Tuček: Poslání a osobnost učitele; Uhlířová: Dítě a žákovské role; Spilková: K současnému pojetí didaktiky základní školy; Dittrich: Pedagogicko-psychologická diagnostika; Světlík: Marketing školy; Gardner: Dimenze myšlení; Langmeier: Vývojová psychologie pro dětské lékaře; Piaget: Psychologie dítěte; Říčan: Cesta životem; Pasch: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině; Průcha: MOderní pedagogika;

PSYCHOLOGIE:
Nakonečného 'Obecná psychologie' mi zabrala celé prázdniny:) Nejvíc mi chybí prostě možnost konzultací a doporučení knih ke studiu. Nejsem a nechci být psycholog, v každém oboru hledám vlastní osu poznávání, třeba mi ji někdo pomůže najít.

Literatura (výběr co si pamatuji nebo mám v poznámkách, že jsem četl:-): Nakonečný: Obecná psychologie; Feldman: Kompedium lékařské psychologie; Mackintosh: IQ a inteligence; Krech, Crutchfield, Balachey: Základy sociálnej psychológie; Frankl: Člověk hledá smysl; Kratochvíl: Experimentální hypnóza; Erikson: Dětství a společnost;

POLITOLOGIE:
Největší dík panu docentu Zbořilovi za nadšené přijetí. Rád bych mluvil s kýmkoli, koho zajímá 'křesťanská politologie', která prý ale neexistuje. Napadlo vás někdy, jaký je politický systém Božího království?;-) Hlavně mě zajímá mezinárodní politika a úloha státu.

Literatura (výběr co si pamatuji nebo mám v poznámkách, že jsem četl:-): David: Politologie; Rousseau: O společenské smlouvě; Machiavelli: Vladař; Aristoteles: Politika; Prorok: Politické ideologie a teorie v dějinách; Konrádová: Základy státovědy; Kissinger: Umění diplomacie; Krejčí: Mezinárodní politika;

MEDICÍNA:
Velké poděkování Pelhřimovskému neurologovi MUDr. Škodovi a několika medikům za drahocenný čas. Můj kultovní obor (mimochodem ta fotka nahoře je z legitky Lékařské knihvony;-)). Někdo zdolává K2, pro mne je medicína obrovskou výzvou a touhou. Moc bych potřeboval pomoci s biochemií, těžko se shání literatura, ale nejvíc - mozková centra. Jak člověk myslí, tzv. 'kudy':)). Nutně se potřebuji dobře zorientovat v oblastech jako je Brockovo, Wernickovo centrum, okcipitální lalok, prefrontální oblasti... Být tak syn doktora Koukolíka:))) Velice se mi líbilo kurrikulum III. lékařské fakulty a díky ní jsem se také zorientoval v literatuře. Když totiž čtete o mozku, nestačí vám jen nějaká neurologie nebo anatomie, potřebujete anatomii, histologii, fyziologii, lékařský slovník, biochemii... Je nemožné sehnat všechny knihy najednou, máte je jen na měsíc... Jo aha, vy to znáte?:-) No, každý MUDr. nebo student medicíny je srdečně vítán!

Literatura: Trojan: Lékařská fyziologie; Ganong: Přehled lékařské fyziologie; Junquiera: Základy histologie; Čihák: Anatomie 3; Koukolík: Lidský mozek; Marek: Propedeutika klinické medicíny; Zvolský: Obecná psychiatrie; Základní a klinická immunologie; Harper: Biochemie; Kulišťák: Neuropsychologie; Štětina: Medicína katastrof a hromadných neštěstí

SOCIOLOGIE:
Giddens - nejdobrodružnější knížka, kterou jsem přečetl jedním dechem. Přes pár knih a několik rozhovorů se studenty sociologie stále mám mlhavé povědomí, co obnáší celý obor.

Literatura: Halík: Úvod do sociologie; Giddens: Sociologie; Gustave le Bon: Psychologie davu;

EKONOMIE:
Hledám nejlepší knihu k bankovnictví a peněžním systému, o reklamě, pojišťovnictví. A jako v jiných oborech mám hlavně spoustu myšlenek, které potřebuji ujasnit.

Literatura: Samuelson: Ekonomie; Mankiw: Zásady ekonomie; Holman: Dějiny ekonomického myšlení; Robert H. Frank: Mikroekonomie a chování; Lea: Psychologie ekonomického chování;

PRÁVO:
Osnovami jsem se držel povinné literatury Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Bohužel jejich knihovna nepůjčuje přespolním domů. Co se týče práva, myslím, že není nic, co by mne nezajímalo:) Ale nejvíc sním o možnosti konzultací. Co chvíli narazím naproblém, který bych potřeboval probrat...

Literatura: Knapp: Teorie práva; Weinberger: Norma a instituce; Malý: Dějiny státu a práva v Českých zemích a na Slovensku; Knapp: Tvorba práva; Sudre: Mezinárodní a Evropské právo lidských práv; Kincl: Římské právo; Knapp: Komparativní právo; Hrdina: Kanonické právo;

ŽURNALISTIKA:
Vůbec nejvíc mě nadchla pomoc tamních pedagogů, jako bych byl první, kdo se o něco zajímá:)) Velice mě zajímají dějiny žurnalistiky, ke kterým jsem nenašel pořádnou literaturu a cokoli dalšího.

INTERNETOVÉ PROGRAMOVÁNÍ:
Není literatura, prakticky nelze sehnat... Kdyby měl kdokoli tu trpělivost mě učit nebo má knížky - je to pro mne prostředek ke komunikaci.

VOJENSKÁ AKADEMIE:
Léta se na ni chystám do Brna:-) Nevím jestli se to vůbec učí, ale nesmírně mě zajímá strategie velení. Měl jsem v ruce Clausewitze a vysvětlení útoku, obrany, ústupu, zásobování ve mně vyvolávalo neuvěřitelné paralely s mnoha obory. Jsem si jist, že při poznávání vedení bitev, činnosti státu v době války by mi pomohlo odpovědět na mnoho otázek.

POLICEJNÍ AKADEMIE:
Na právech jsem nahlédl do kriminalistiky, ale můj dávny sen je hledání ztracených osob. Sám netuším proč mne to tak zajímá, ale spoléhám se na instinkt, jen netuším, kde o tom něco najít. Rád bych měl strukturu co dělat, když se někdo ztratí - obvolat příbuzné, známé, hledání psů... Jaká je nejčastější příčina ztracených lidí, kde se nacházejí...

FYZIKA A CHEMIE:
Ve fyzice mě nesmírně zajímá struktura a chování atomů, kde nacházím neuvěřitelné paralely ke strukturám jiných oborů. Jakoby vše bylo stvořeno podle jakéhosi klíče:-)
Chemie - mě zajímá pro biochemii, rád bych pochopil alespoň základy. Sám nevím co znám, ale leccos jsem po knihovnách při studiu mediny doháněl.

JAZYKY:
Angličtina - je nutnost. Je vlastně ostuda, že anglicky neumím, i když jak jsem zjistil díky překladovému programu, co mi najde slovíčka, přeložím prakticky cokoli:-) neumím výslovnost, ani mluvit, psát, jen tak nějak čtu. Nikdy jsem se anglicky neučil, jen jsem překládal první tři kapitoly Harryho Pottera (doufám, že to tam ještě je;-)) a pak spoustu dalších článků, dokonce vtipy a krásnou literaturu. Ovšem jak se to naučit, když nesnáším vyučování...

Němčina - učili mě jí dva roky, možná i déle, pokaždé znovu. Někdy mě překvapí, že umím víc než tuším, ale jsem někde před úrovní začátečníka. Nicméně myslím, že by mi šla snáze než angličtina, určitě v ní ovládám víc gramatiky.

Francouzština - prostě se mi hrozně líbí ten jazyk:))

Latina - aneb klasická filologie. Chtěl bych ji umět, ale proč? Co překládat? Kdybych našel něco co mě na ní zajímá, už bych ji uměl. Neříkejte to Koronthályové ani Brevisovi (panu učiteli Krátkému z Brněnské bigy), ale latina mě bavila i přesto, že se mě jí pokoušeli učit.

Řečtina - také bych rád pokračoval v koiné. Je to vlastně součást toho, že rozhodně chci pokračovat v bibliku.

Hebrejština - dobrodružství samo o sobě. Myslím, že se k ní zase dostanu při tvorbě webu Písma Svatého a jeho překladů.

       
ZpětDomůDalší
 
Máte mikrofon a rychlejší připojení? Stáhněte si Eyeball a můžeme spolu mluvit! Více na straně Kontakty.

POMOC

"Sekretářky"
- vyhledávat stránky s podobným obsahem jako na této stránce a napsat jim o spolupráci, nabídnout pomoc.
Přepisovatele - knih, článků...
Programátory: systém komentářů, redakční systém, diskuze...
Grafiky: design, CSS...
Ilustrátory: kreslení ikonek, ilustrací k článkům...
Překladatele: umíte přeložit tuto stránku do angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny...?;-) Pošlete mi ji. Překládat stránky s podobným obsahem - české verze světových stránek.
Ekonomy (vedení účetnictví)
Právníky
Adminy stránek