Guestbook
Home | O mě | Pomoc | Kontakt 
Nadmenu:
Jazyk
Guestbook

Menu:

Home
O mě
Pomoc
Kontakt

Submenu:

Bestsellery
Ekonomie
Farnost
Homilie
Internet
Ministranti
Modlitba
Nemocní
Obchod
Optické klamy
Recepty
Schola
Sport
Svatí

Společenství internetu

Všechno obnovit v Kristu
Home
DomůDalší
       
Dominik Savio

Internet je svět překračující hranice a umožňující spolupráci na jednom projektu z kteréhokoli místa na světě. Těžko nepřirovnat dnešní dobu k počátkům křesťanství, kdy takřka celý svět mluvil jedním jazykem a otevřel se tak hlásání evangelia.
 

Lidé se ho ptali: »Co máme dělat?« Odpovídal jim: »Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.« Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho: »A co máme dělat my?« On jim odpověděl: »Nevybírejte víc, než je stanoveno.« I vojáci se ho ptali: »A co máme dělat my?« Odpověděl jim: »Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem.« (Lk 3, 10-14)
 

Svatý otec očekává století víry. Já v něm už žiji:-) Představte si celý svět věřící. Jak by fungovala Církev, ekonomika, politika...? Tyto stránky by měly být souborem myšlenek a hledání, jak mají křesťané žít v dnešním světě. Snažím se pracovat jako lékař, který zkoumá nemoci dnešního světa a snaží se uzdravit co je zlomeno;-) Snažím se pracovat jako právník, který zkoumá 'de lege lata' (zákony, které jsou) a snaží se najít 'de lege ferenda' (zákony, které je třeba vydat). Poznávám zónu aktuální a snažím se hledat zónu potencionální. Hledám řád věcí, tak jak je myslel Bůh.

Omlouvám se, že výstavba stránek je nekompaktní, spíše jen jako výpis poznámek, některé navíc napsané v úzké souvislosti s nějakým zážitkem, špatně vyjádřené a postupně je smažu:-) Potřebuji zkrátka pomoci.

Moje práce internet překračuje, je to jen první krok. Sled práce vypadá asi takto:

 1. Sbírání informací
 2. Zorientování se v problému, oboru (učit se, učit se, učit se...). Převádění všech poznatků (informací) do elektronické podoby.
 3. Analýza informací
 4. Hledání řešení, možností. Uspořádání poznatků, rozřazení do oborů, zpřehlednění (orientace v informacích), maximální dostupnost: proto jsem zvolil internet, kde by každý mohl najít všechny potřebné materiály.
 5. Aplikace informací
 6. Aby to, co má být i skutečně bylo. A v tomto překračuji internet, nejde jen o to vědět kde mají lidé hlad, hledat možnosti jak jim zajistit obživu - to nejtěžší je dokázat, aby se tak skutečně stalo a stalo se tak nutně, aby se tak nemohlo nestát. Já nejsem teoretik. Nepřestanu hledat, dokud věc nebude fungovat tak, jak má.

Po zvážení rozsahu a dosahu práce jsem si uvědomil, že tuto službu nemůže zajišťovat firma závislá na zisku nebo byrokratická administrativa. Dříve byly kláštery jedinými centry vzdělanosti, informací - knih, opisovaly se, šířily... I nyní by mělo existovat společenství, které by shromažďovalo a chránilo poklad poznání, činilo jej dostupné všem lidem, hledalo řešení konkrétních problémů...

Pokud tedy jakákoli duše shledá, že chce především hledat a uskutečňovat Boží království v tomto světě, nebudu už sám.
 

Cíle:

Církev:

Ekonomika:

 • Služebná ekonomie: prodej počítačů, videa (servis, bazar), úklid, potraviny, oděvy, kadeřnictví, nakladatelství a knihkupectví, Pepsi Cola... Teorie kreditů (švestka).
 • Internetový obchod

Internet:

 • Webtranslator - projekt on-line překladače internetových stránek

Politika:

 • Kaplani politiků
 • Hledání postavení a úlohy státu
 • Svatý Václav - věčný panovník české vlasti
 • Hymna České republiky: Svatováclavský chorál

Sdělovací prostředky:

 • Emoce do zpravodajství: co skutečně škodí a demoralizuje lidi, je zpráva o katastrofě, vraždě, smrtelné autonehodě - s úsměvem nebo bez emocí. Nutná je dramatizace zpráv - obsah zprávy musí vyjadřovat emoce (nadšení, radost, bolest...) - jinak je to bezduchá komerce a hrůzná lhostejnost.
 • Ke zprávám o katastrofách, lidech v nesnázích i možnost pomoci: konta, kam volat, když chci pomoci. Úkolem médií je informovat konstruktivně. Viz povodně. (Církev v té době modlitby v katedrále)

Vzdělání:

 • Vytvářet pro Církevní školy internetové stránky s kompatibilním redakčním systémem a umožnit tak sdílení informací
 • Připravovat osnovy pro Církevní školství jako vzdělávací systém.
 • Pomáhat teologickým školám a fakultám s virtuálními knihovnami. Skripta v elektronické podobě, překlady teologických článků a serverů, profily učitelů a jejich vědecké práce...
 • Umožnit studentům neteologických vědních oborů studium knih s odborným teologickým komentářem.
  Například pro studenty politické filozofie by byla na webu nejen Rousseauova Společenská smlouva, ale i poznámky a komentáře teologů - křesťanství je také světový názor, pevná pozice, ze které posuzujeme hodnotu informací. To je výhoda křesťanů:-) Nemusí se topit ve spleti politických teorií, protože znají objektivní pravdu. Člověk má duši, je svobodný... - víte kolik politických teorií jen díky těmto presumpcím padlo?;-) Je to můj sen, studovat křesťanskou politologii, psychologii, medicínu... A je to velká nezodpovědnost učitelského úřadu Církve, že toto poslání zcela zanedbává.

Zábava

 • Bestsellery
 • Filmy, seriály
 • Hudba, písničky
 • Komiks, stipy
 • Oddíl, hry
 • Vtipy
       
DomůDalší
 
Máte mikrofon a rychlejší připojení? Stáhněte si Eyeball a můžeme spolu mluvit! Více na straně Kontakty.

POMOC

"Sekretářky"
- vyhledávat stránky s podobným obsahem jako na této stránce a napsat jim o spolupráci, nabídnout pomoc.
Přepisovatele - knih, článků...
Programátory: systém komentářů, redakční systém, diskuze...
Grafiky: design, CSS...
Ilustrátory: kreslení ikonek, ilustrací k článkům...
Překladatele: umíte přeložit tuto stránku do angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny...?;-) Pošlete mi ji. Překládat stránky s podobným obsahem - české verze světových stránek.
Ekonomy (vedení účetnictví)
Právníky
Adminy stránek


TOPlist