Guestbook
Home | O mě | Pomoc | Kontakt 
Nadmenu:
Home
O mě
Pomoc
Kontakt

Menu:

Bestsellery
Ekonomie
Farnost
Homilie
Internet
Ministranti
Modlitba
Nemocní
Obchod
Optické klamy
Recepty
Schola
Sport
Svatí

Submenu:

Denní modlitba Církve

Modlitba

Modlete se, modlete se, modlete se.... (Medjugorje)
Home » Modlitba
ZpětDomůO úroveň výšeDalší
       

Modlitby:

  • Pro děti: ranní, večerní, ve škole, za kamarády, za rodiče, sourozence...
  • Pro rodiny
  • Pro studenty
  • Pro ministranty
  • Sv. Ignáce z Loyoly

Modlitební knížky:

  • Pro děti
  • Pro rodiny
  • Pro studenty
  • Pro ministranty

Modlitební knížka by měla prohlubovat nejen duchvoní život, ale i poznání. Například pro seminaristy by měla být Denní modlitba Církve optimalizována, aby prošli ve druhých čteních celou Patrologii. Tedy možnost více informací o Církevních Otcích, jejich životopisy, systematický výklad spisů, aby se s nimi nejen seznámili, ale je i prorozjímali. Stejně tak pro učitele, lékaře, povolání (jednotlivé stavy), kde by poznávali své patrony, vzory pro následování... Křesťané by tak poznávali nejen bohatství modliteb (adorace, růženec, litanie,ke svatým andělům, za zemřelé...), ale rostli by i ve způsobu služby života. Aby vše, co má křesťan znát a podle toho žít bylo každodenní stravou.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes - výraz 'chléb', jak se vyskytuje v modlitbě Páně, byl nalezen na náhrobku jednoho římského vojáka,kde označoval příděl stravy na jeden den, nezbytný k přežití. Obraz Eucharistie i nutnosti takových modlitebních knížek, kde by jako jedno z prvních měly být vykládány základní modlitby: Věřím v Boha, Otče náš, Zdrávas Maria...
příloha: Tabulka 'moji nejbližší', kam si může napsat ty, za které se chce zvláště modlit (dnes).

Struktura modlitební knížky pro děti

Den:
Ranní modlitba - rozjímání
- co má obsahovat: prosba k andělu strážnému, za rodiče, sourozence, předsevzetí...
Modlitba před jídlem
Modlitba před vyučováním
- za kamarády
Anděl Páně, litanie Mariánské, krátké zpytování svědomí - plním, co jsem si předsevzal?
Modlitba před jídlem
15:00 Umučení Páně - 3x Otče náš
Večerní modlitba
Modlitba před jídlem
Modlitba před spaním - zpytování svědomí, jak jsem prožil dnešní den?

Dále v modlitebních knížkách vtipy, texty písniček a noty (+ CD nebo kazety), hry rozšiřující vědomosti: křížovky, osmisměrky, dva obrázky - hledej rozdíl, puzzle... V nich jména a život svatých, nauka o andělech...

Růženec - rozjímání k desátkům podle spirituality světce toho dne. (Růženec podle Padre Pia etc.)

O světci toho dne: životopis, příběh - každý rok prohlubovat znalosti o jeho životě, takže myslet dopředu a připravit jakési osnovy poznávání světce.

Liturgie dnešní Mše Svaté - čtení - rozjímání, případně duchovní svaté přijímání místo Mše Svaté.

Zprávy z farnosti (součástí farní zpravodaj), listy biskupů, dění v Církvi.

Týden:
Čtvrtek - adorace
Pátek - litanie k Nejsv. Srdci
Sobota - Mariánská

Liturgický rok:
Advent: roráty
Doba postní: Křížová cesta
Říjen: růžencové pobožnosti
Květen: Májové

Modlitby pro děti:
Soustředit se na základní svaté (sv.Cyril a Metoděj, sv.Václav...) a na patrony dětí a mládeže (sv. Dominik Savio, Don Bosco).
Písmo: bible pro děti - především evangelia, život Pána Ježíše.

Aby se člověk mohl modlit, musí mít kde a co se modlit. Jeden člověk kdysi kroutil hlavou, když se doslechl, jak P. Halík vyprávěl o svém rozjímání v tramvaji. »Tam se může člověk modlit, ale rozhodně ne rozjímat.« Protože jsem pražák, vím, že je to možné. Nebylo kde se modlit, proto jsem se naučil modlit po cestě - třeba v narvaném metru. Tehdy jsem pochopil a zažil, co to je mít »hrad v nitru«:-). Jeden kluk pak při oddílové modlitbě doporučoval spojit modlitbu s nějakou činností - třeba zavazování tkaniček. Pak se tato činnost vždy spojí se vzpomínkou na Boha. Já také sotva jsem vyšel z domu sahal po růženci. S tím tedy souvisí úsilí Církve o zřizování rodinných kaplí a zpracovávání modlitebních knížek - prostředí kaple, modlitební knížka a duchovní vůdce se pak podílejí na nejdůležitějším: jak se modlit.

 
       
ZpětDomůO úroveň výšeDalší
 
Máte mikrofon a rychlejší připojení? Stáhněte si Eyeball a můžeme spolu mluvit! Více na straně Kontakty.

POMOC

"Sekretářky"
- vyhledávat stránky s podobným obsahem jako na této stránce a napsat jim o spolupráci, nabídnout pomoc.
Přepisovatele - knih, článků...
Programátory: systém komentářů, redakční systém, diskuze...
Grafiky: design, CSS...
Ilustrátory: kreslení ikonek, ilustrací k článkům...
Překladatele: umíte přeložit tuto stránku do angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny...?;-) Pošlete mi ji. Překládat stránky s podobným obsahem - české verze světových stránek.
Ekonomy (vedení účetnictví)
Právníky
Adminy stránek