Guestbook
Home | O mě | Pomoc | Kontakt 
Nadmenu:
Home
O mě
Pomoc
Kontakt

Menu:

Bestsellery
Ekonomie
Farnost
Homilie
Internet
Ministranti
Modlitba
Nemocní
Obchod
Optické klamy
Recepty
Schola
Sport
Svatí

Submenu:

Nemocní

Ten Váš kašel se mi nelíbí... - Lituji, ale jiný nemám.
Home » Nemocní
ZpětDomůO úroveň výšeDalší
       

15. května 2004 jsem byl na věčných slibech mého brášky Martina u Milosrdných bratří v Brně. Stalo se již mou profesionální deformací, že když jsem procházel nemocnicí do kaple sv. Richarda Pampuri, přemýšlel jsem, jak by vlastně měla vypadat nemocnice Milosrdných bratří - církevní nemocnice. Zahlédl jsem už dříve publikace o péči o nemocné, lékařské etice, pastorace nemocných, přesto mám dojem, že náboženský život v nemoci není příliš znám. A proto předkládám několik myšlenek, kterým s radostí v srdci dávám věnování skrze Tebe Martine, všem Milosrdným bratřím:

 

PŘÍJEM

Už, když jsem se zabýval životem farnosti, uvědomil jsem si, jak by bylo dobré pro celé společenství, vědět o nemocných farnících, doporučit je modlitbám, pamatovat na ně v Přímluvách Mše Svaté, zajistit jim svaté Přijímání a jakoukoli další péči. To by měl být úkol každého křesťanského zdravotníka - jako se informují příbuzní, kteří ovšem nemusí být věřící, bylo by prospěšné, informovat faráře, farnost.

 

Každý pacient i jejich příbuzní by měli dostat: brožurky k rozebrání na stolcích nebo je dávat do ruky nebo tyto informace na nástěnkách nebo knihovničky na chodbách, odděleních, pokojích...


NEMOC

Brožurku o místě, kde se nachází - o Milosrdných bratřích.

Připomínat, že lékař léčí, ale Bůh uzdravuje. Dnes se již zcela vytratilo povědomí, abychom se modlili, je-li někdo nemocný (Jak 5,14; srv. také Projekt národní Bible).

Jako lékař bych chtěl znát patrony svého povolání, které mohu prosit zvláště tehdy, když tvrdě zakouším, jak chabé jsou mé síly. Jako pacient i jako křesťan, jehož blízcí mohou být nemocní, chci znát patrony, kteří se za mne budou přimlouvat. Není to pověrčivost - oddělit úctu ke svatým od pověrčivosti.

o patronech proti nemocem (sv. Deochar O.S.B. - patron slepých a nemocných s oční chorobou; sv. Blažej...), příběhy pro povzbuzení víry: zázračná vyslyšení, modlitby ke svatým, novény - v nemocniční kapli jsem viděl maminky, které by měly dostat novénu k Dominiku Saviovi, patronovi maminek, litanie, rozjímání...

Mohu se modlit růženec, ale v tradici Církve je jistě mnoho krásných modliteb ke svatým, kteří mají zvláštní porozumění pro konkrétní bolest. Tyto svaté bych chtěl poznat (životopisy, příběhy), abych se k nim mohl modlit (modlitby, novény, litanie...).

Dále příběhy svatých, jak tuto nemoc snášeli, obětovali Bohu, abychom je mohli následovat. Tedy nejen modlitby za uzdravení, ale i ukázat, jak se můžeme svým utrpením podílet na utrpení Krista.

 

Obrázky, ostatky svatých, oltáře na pokojích? Nebylo by nádherné vidět z postele sochu Panny Marie?

 

Narozeniny a svátky pacientů.

 

Volný čas:

TV - videa, filmy životopisy svatých a pod...

Knihovna - křesťanská...

Nemoc seslaná jako zastavení překotného života. Jsme jako lidé, co kráčí do džungle a nemají čas si sundat šátek z očí. Jako obrácení sv. Ignáce z Loyoly.

NÁSLEDNÁ PÉČE

Jak snést úmrtí? Nelze se spokojit s jednorázovými slovy útěchy, příkladem mohou být komunity příbuzných nevyléčitelně nemocných, zakládaných po celém světě, kteří si vzájemně pomáhají nést toto břemeno.

 

Jak vyjádřit nekonečnou radost rodičů z uzdravení dítěte? Co vlastně mohou dělat? Dávat sloužit Mše na poděkování, zasvětit se Panně Marii nebo své dítě - časté bývaly sliby odevzdání dítěte Bohu...

FARÁŘ

Musí mít spolehlivý mechanizmus, kterým se dozví o nemocných, aby se jim zajistilo donášení sv. Přijímání.

Se svátostí kněžství dostali i dar uzdravování - používat ho: žehnání nemocným. Žehnací modlitby s prosbou o přímluvu k Přímluvcům.

KNĚZ

viz Kněží bez farnosti, specializace, odborníci... Duchovní vůdci společenství zdravotníků, lékařů.

LÉKAŘ - ZDRAVOTNÍK

viz také Společenství zdravotníků

 

Plošná medicína - celkové vyšetření - když přijde pacient s chřipkou, neznamená to, že nemá rakovinu.

 

Vztah lékař - pacient. Paternalistický a partnerský přístup. Lékař je tu od toho, aby léčil, jsou jen pacienti - žádní dobří a zlí. Přednost dostávají podle poranění, ne podle 'přítel - nepřítel', terorista... viz také Advokát Kán 978 - § 1. Při udílení svátosti smíření je kněz pamětliv, že je tu soudcem i lékařem a služebníkem boží spravedlnosti a současně milosrdenství, ustanoveným od Boha,aby usiloval o boží čest a spásu duší.

MODLITBY

viz Modlitby za nemocné

PACIENT

Text

PŘÍBUZNÍ

Text

SVĚTCI

Text

VZDĚLÁNÍ

viz KTF UK: Katedra lékařství - Biblistika: biblické prameny o slepých, slepotě. Spirituální teologie: patroni slepých...

 

Škola - stravování

ZPRAVODAJSTVÍ

Text

 
       
ZpětDomůO úroveň výšeDalší
 
Máte mikrofon a rychlejší připojení? Stáhněte si Eyeball a můžeme spolu mluvit! Více na straně Kontakty.

POMOC

"Sekretářky"
- vyhledávat stránky s podobným obsahem jako na této stránce a napsat jim o spolupráci, nabídnout pomoc.
Přepisovatele - knih, článků...
Programátory: systém komentářů, redakční systém, diskuze...
Grafiky: design, CSS...
Ilustrátory: kreslení ikonek, ilustrací k článkům...
Překladatele: umíte přeložit tuto stránku do angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny...?;-) Pošlete mi ji. Překládat stránky s podobným obsahem - české verze světových stránek.
Ekonomy (vedení účetnictví)
Právníky
Adminy stránek